Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

nevre
nevre
4963 bc6e
Reposted fromkyte kyte viasardoniczna sardoniczna
nevre
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viasardoniczna sardoniczna
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viasardoniczna sardoniczna
nevre
5710 50cd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasardoniczna sardoniczna
nevre
2527 f04f
No hej
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasardoniczna sardoniczna
nevre
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viasardoniczna sardoniczna
nevre
1028 6408
nevre
nevre
Reposted fromtfu tfu viasardoniczna sardoniczna
nevre
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viasardoniczna sardoniczna
nevre
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasardoniczna sardoniczna
nevre
2433 b864 500
Reposted fromsosna sosna viasardoniczna sardoniczna
nevre
Dzisiaj nie wierzę w życie pozakołdrowe.
— z głowy
Reposted fromraita raita viasardoniczna sardoniczna
nevre
2009 fd84
3679 5737 500
Reposted fromtron tron viasardoniczna sardoniczna
nevre
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viasardoniczna sardoniczna
nevre
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasardoniczna sardoniczna
nevre
0587 b430
Reposted fromgreensky greensky viasardoniczna sardoniczna
nevre
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viasardoniczna sardoniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl